آیفون تصویری 

با توجه به توسعه تکنولوژی درخواست مردم به وسایل پیشرفته برای افزایش رفاه حال خود گسترش یافته است در پی این موضوع این شرکت اقدام به توزیع و نصب آیفون تصویری با کیفیت بالا و قیمت مناسب نموده است .