امروزه نظارت و امنيت اهميت ويژه اي در زندگي و فعاليت روزمره ما پيدا كرده است . بدون نظارت مستمر انجام امور بنحو مطلوب و طبق برنامه امكان پذير نيست . بدون امنيت نيز انجام فعاليتهاي اقتصادي و زندگي عادي روزمره ممكن نيست.

نظارت مستمر ميتواند بصورت فيزيكي و حضوري صورت پذيرد كه البته وقت گير ، هزينه بر و طاقت فرسا خواهد بود .يكي از روش هاي نوين نظارتي و حفاظتي بهره گيري از سيستمهاي نظارت تصويري ميباشد. اين سيستمها امروزه در كل دنيا شناخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. از كاربردهاي سيستمهاي نوين نظارت تصويري ميتوان به نظارت زنده تصويري (LIVE)روي سوژه ها ، پروژه ها ، پرسنل و موضوعات مختلف مورد نظر – ضبط تصاوير ، نظارت و بازبيني اتفاقات صورت گرفته در گذشته  – كنترل و نظارت تصويري از طريق اينترنت ، موبايل و شبكه داخلي براي تصاوير زنده و تصاوير ضبط شده – ارسال تصاوير به صندوق پست الكترونيك – ارتباط سيستم نظارت تصويري به انواع سنسورهاي حركت ، دود و آتش  نام برد.

هوش مصنوعي و سيستمهاي هوشمند آناليز تصويري بعنوان جديد ترين تكنولوژي  مورد استفاده در سيستمهاي نظارت تصويري ميباشد . متخصصين حساب ويژه اي براي بكار گيري  سيستمهاي هوشمند تشخيص پلاك خودرو و تشخيص چهره باز كرده اند و پيشرفتهاي خيره كننده اي در اين زمينه صورت گرفته است . از ابتدايي ترين كاربردهاي اين سيستمها ميتوان به سيستمهاي جامع مديريت پاركينگ اشاره كرد.

در صورت نياز به هر نوع اطلاعاتي از تماس با ما دريغ نفرماييد.